TEACCH programı özellikle çevreyi YGB’li bireyin özellikleri doğrultusunda düzenleyerek, bireylerin öğrenmelerini ve toplum içinde yaşamalarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.