Bu modele göre çocuğun var olan, fakat farkında olmadığı ve davranışın oluşmasına neden olan motivasyonları ve toplum beklentilerinin yarattığı baskı(okul, ev ve çevre) dikkatli incelemek ve anlamak gerektiği üzerinde durulur. İstenmeyen davranışın nedenleri üzerinde durularak olumlu alternatif davranışlar geliştirebilmek için çözümler üretir.

Leave a comment