Dil ve iletişim becerileri başta olmak üzere pek çok becerinin öğretiminde, özellikle de öğretilmiş becerilerin kalıcılığının ve genellenmesinin sağlanmasında kullanılmaktadır.