Uygun/istendik davranışlar ödüller kullanılarak kazandırılır. Davranış değiştirme programlarıyla uygun olmayan davranışlar ortadan kaldırılabilir. Uygun olmayan davranışların ortadan kaldırılmasında ayrımlı pekiştirme, sönme, hoşa giden uyaranı çekme ve hoşa gitmeyen uyaranı verme yer almaktadır.

Leave a comment